Akhlak

Seorang Muslim itu Sadar Hukum

2 Mins read
Oleh: Prof. Dr. Mr. Kasman Singodimedjo Mengenai Kedaulatan Hukum sungguh-sungguh dimaksudkan supaya hukum itu betul-betul berdaulat atau berkuasa penuh/absolut, tanpa batas. Semua…