Hikmah di Balik Simbol-Simbol Ibadah - IBTimes.ID
Akhlak

Hikmah di Balik Simbol-Simbol Ibadah

3 Mins read

Ajaran Islam Memiliki Banyak Simbol

Simbol Ibadah – Dalam ajaran Islam, ada dua hari besar yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Keduanya punya makna yang sangat berarti bagi seorang muslim. Keduanya juga adalah merupakan simbol ajaran agama yang sangat penting.

Ajaran Islam mempunyai banyak simbol-simbol, dan simbol itu sangat penting untuk memudahkan dalam memahami suatu ajaran agama. Misalnya dalam ajaran shalat mempunyai beberapa simbol, ada simbol takbir di awal shalat sebagai pembuka shalat, yang biasa disebut takbiratul ihram.

Dikatakan takbiratul ihram atau takbir yang mengharamkan. Haram kita melakukan komunikasi secara horizontal, tidak boleh kita berkomunikasi dengan yang ada di samping kita sebab akan membatalkan shalat. Kita hanya diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan lewat bacaan-bacaan dalam shalat.

Simbol yang lainnya adalah symbol taslim, yakni ucapan salam di akhir shalat. Ini adalah simbol bahwa shalat itu hendaknya punya efek sosial, punya makna di luar dirinya. Hendaknya simbol takbir ditindaklanjuti dengan simbol taslim.

Ajaran lain yang sarat dengan simbol adalah adalah rukun Islam yang kelima yaitu haji. Betapa ajaran ini sangat dipenuhi dengan simbol-simbol, seperti tawaf, sa’i, wukuf, melempar jumroh, dan simbol-simbol lainnya.

Simbol tawaf misalnya adalah simbol perjuangan menyatukan langkah, pikiran, dan hati manusia dalam kepasrahan total menuju satu titik dari mana mereka berasal dan kesana pula mereka kembali. Titik itu adalah Allah.

Begitupun dengan simbol wukuf di Arafah. Inilah inti ibadah haji. Sebagaimana dalam ungkapan hadis haji “Al-Hajju Arafah”. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf ini adalah simbol kesetaraan manusia di hadapan Tuhan.

Ali Syariati Berbicara tentang Simbol

Demikian juga dengan simbol-simbol yang lain sangat kaya makna simbolik, atau makna inti dibalik simbol itu. Buku yang sangat bagus dibaca tentang makna simbol di balik peristiwa haji adalah buku Dr Ali Syariati, salah seorang cendekiawan asal Iran.

Baca Juga  Bolehkah Melaksanakan Shalat Dhuha Setiap Hari?

Ali Syariati sangat piawai dalam mengulas simbol-simbol dalam ibadah haji, simbol-simbol ini adalah warisan dari Nabi Ibrahim, Ismail, dan St Hajar. Dengan memahami simbol-simbol haji, kita akan merasakan nikmatnya beribadah.

Di tahun 80-an ada seorang cendekiawan muslim Indonesia yang sudah pernah berhaji, tetapi setelah membaca buku Ali Syariati, sang cendekiawan ini berkata, “Saya ini belum berhaji setelah membaca buku ini, saking bermaknanya buku itu, dan dia ingin berhaji kembali”.

Simbol Bisa Dimaknai Sebagai Pesan Moral

Dalam bahasa yang lain, simbol-simbol dalam beragama biasa diartikan dengan pesan moral, atau makna implementasi dari setiap ibadah. Ibadah yang tidak ditindaklanjuti dengan pesan moral, ibadah itu menjadi muspra atau tidak punya nilai.

Dalam satu riwayat ada seorang perempuan sedang mencaci-maki pembantunya. Kabar ini sampai kepada Rasulullah. Kemudian, Rasulullah mendatangi perempuan itu dan menyuruh sahabatnya untuk mengambil makanan.

Setelah itu, Rasulullah menyuruh makan perempuan itu dan perempuan itu berkata, “Saya sedang berpuasa ya Rasulullah”. Kemudian Rasulullah menjawab, “Bagaimana mungkin kamu berpuasa sementara kamu mencaci-maki pembantumu. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang mampu menahan diri bukan hanya mampu menahan makan tetapi mampu menahan diri dari berbagai perkataan kotor dan perkataan-perkataan yang tidak berguna.”

Begitupun dengan ibadah shalat. Dalam satu riwayat, di akhirat nanti ada orang yang membawa pahala shalatnya dihadapan Allah. Namun, Allah melipat-lipat shalatnya bagaikan melipat pakaian yang kotor. Kemudian, dilemparkan ke wajahnya. Ini adalah gambaran orang yang shalat tetapi shalatnya bermasalah. Dia tidak menjalankan pesan moral yang ada dalam shalat.

Pesan Moral dalam Simbol Ibadah Kurban

Lalu, bagaimana dengan ibadah kurban? Tujuan dari ibadah kurban ialah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hewan kurban sebagai wasilah. Hewan kurban sebagai media atau alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ending-nya adalah ketakwaan kita semakin bertambah kepada Tuhan.

Baca Juga  Adab Makan dan Minum dalam Ajaran Islam

Sebagaimana dalam ayat “Tidak akan sampai kepada Tuhan daging dan darah hewan yang dikurbankan, tetapi yang sampai kepada Tuhan adalah ketakwaan”.

Ada dua potensi yang ada dalam diri manusia yaitu potensi pujur dan potensi ketakwaan. Dalam salah satu ayat dikatakan “Saya telah mengilhamkan dalam diri manusia, fujur dan takwa, fujur adalah sifat yang tidak baik.

Sifat-sifat hayawania atau sifat kebinatangan, itulah yang menjadi target dari ibadah kurban atau pesan moralnya, bagaimana kita memotong sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita dan itulah simbol dari memotong hewan dalam ber-idul adha. Sehingga dengan mengikis sifat-sifat hayawania tersebut, potensi ketakwaan akan muncul dalam diri manusia.

Pesan moral lainnya sebagaimana yang digambarkan oleh Ali Syariati dalam bukunya tersebut, bahwa Ibrahim sudah lama menantikan seorang anak sebagai pelanjut generasi kenabian.

Ibrahim sangat menyayangi anaknya Ismail, tetapi Ibrahim lebih mengedepankan perintah Tuhan dibandingkan kecintaan kepada anaknya. Ali Syariati mengilustrasikan kepada kita bahwa kita juga mempunyai ismail-ismail seperti Ibrahim, mungkin ismail-ismail kita dalam bentuk yang lain, boleh jadi berupa jabatan, kekayaan, profesi, ketampanan, kecantikan, status sosial, popularitas dan lain sebagainya.

Deretan ismail-ismail inilah yang bisa mengalahkan perintah-perintah Tuhan. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah apapun yang menghalangi untuk menjalankan perintah Tuhan itulah adalah ismail-ismail kita, itu adalah makna simbolik yang terkandung dalam penyembelihan dalam ibadah kurban.

***

Disamping kedua pesan moral diatas, dalam ibadah kurban juga terkandung makna bahwa manusia harus punya pandangan jauh kedepan, karena manusia punya kelemahan yaitu mudah tertipu oleh kesenangan-kesenangan sementara, itu adalah salah sifat atau kelemahan manusia.

Oleh sebab itu, dengan ibadah kurban, melatih manusia untuk berpandangan jauh ke depan. Dengan beribadah kurban, kita dilatih untuk bersabar, tabah, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan yang semakin banyak tantangannya.

Baca Juga  Tiga Amalan Ringan untuk Memperpanjang Umur

Itulah pesan pesan yang terkandung dalam ibadah kurban, kita diajarkan bagaiman kita dapat memfungsikan sifat-sifat kemanusiaan kita, berusaha untuk mengikis sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, dan belajar untuk bersabar, tabah dan ikhlas dalam menjalani berbagai tantangan dalam kehidupan dunia ini.

Editor: Rozy

Print Friendly, PDF & Email
28 posts

About author
Kepala Madrasah Aliyah Nuhiyah Pambusuang, Sulawesi Barat.
Articles
Related posts
Akhlak

Apa Dampak Spirit Hijrah pada Etos Kerja Seseorang?

4 Mins read
Momentum hijrah memiliki banyak makna dan ibrah yang dapat dipetik sebagai pelajaran hidup. Dimulai dari sebagai sebuah wujud ketaatan menjalankan perintah Allah…
Akhlak

5 Kesadaran yang Harus Dimiliki Kala Menghadapi Ujian

3 Mins read
Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat 22 Juli 2022 saya mengikuti salat Jumat di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD)….
Akhlak

Seni Dialog Orang Tua dan Anak ala Ibrahim

4 Mins read
Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang dibutuhkan uswatun hasanah dari keluarga lain yang perlu ditiru. Dari rangkain untaian ayat Al-Qur’an, terdapat…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.