Tafsir

Meluruskan Makna Jihad

5 Mins read
Setidaknya ada 3 pengertian pokok jihad yang dikemukakan dalam kamus-kamus istilah Islam: qital al-‘aduww al-kafir, perang terhadap musuh kafir {kamus istilah  ulama…
Tafsir

Menafsirkan Ulang Makna Khilafah

4 Mins read
Pandangan yang sering kita dengar menyatakan bahwa khilafah merupakan sistem penyelenggaraan negara, bahkan sistem penyelenggaraan kehidupan secara menyeluruh. Khilafah dalam Islam sebenarnya…