Falsafah

Averroes, Nalar, dan Syariat

6 Mins read
Nalar dan Syariat Kita mengambil kata “nalar” dari bahasa Arab nazhar. Kata “syariat” juga dari bahasa Arab, syari’ah. Dua-duanya saat ini telah…