Fikih

Lafaz Ijab Qabul Berbahasa Arab

2 Mins read
Lafaz Ijab Qabul Berbahasa Arab–Akad merupakan perjanjian dalam suatu pernikahan yang mengikat antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian tersebut diwujudkan melalui shighat…