Tafsir

Meluruskan Makna Jihad

5 Mins read
Setidaknya ada 3 pengertian pokok jihad yang dikemukakan dalam kamus-kamus istilah Islam: qital al-‘aduww al-kafir, perang terhadap musuh kafir {kamus istilah  ulama…