Akhlak

Memahami Kosakata Keagamaan

5 Mins read
Februari 2020, Penerbit Lentera Hati menerbitkan buku bagus karya ahli tafsir Indonesia M. Quraish Shihab. Judulnya Kosakata Keagamaan, yang meliputi: akidah dan…