Ketika Al-Baqillani Mempecundangi Raja Romawi - IBTimes.ID
Tarikh

Ketika Al-Baqillani Mempecundangi Raja Romawi

2 Mins read

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ja’far bin al-Qasim. Ia dikenal sebagai Al-Baqillani. Namanya sering dihubungkan dengan kalam Asy’ari, bahkan menjadi imam mazhab Asy’ari pada masanya. Selain sebagai teolog, Al-Baqillani juga seorang pakar fiqh mazhab Maliki. Sehingga, ia menjadi pakar kalam, fiqh, dan hadits sekaligus. Ia lahir di Basrah pada tahun 940 M, dan meninggal pada tahun 1013 M. Al-Baqillani tinggal di Baghdad.

Disiplin ilmu kalam identik dengan perdebatan-perdebatan konsepsi ketuhanan yang bersifat melangit. Hal itu pula yang dilakukan oleh Al-Baqillani. Ia dikenal memiliki argumen-argumen yang lugas dan tajam, terutama ketika melakukan perdebatan-perdebatan dengan aliran Rafidhah, Mu’tazilah, Jahmiyah, Khawarij, dan lain-lain melalui tulisan. Pun ia tidak pernah melakukan perdebatan dengan emosional. Ia hanya mencari kebenaran ilmiah dengan kecerdasannya yang luar biasa.

Dari hal ini, dapat diketahui bahwa perdebatan melalui tulisan sudah dilakukan oleh ulama-ulama klasik, dan hal ini adalah sesuatu yang patut dicontoh oleh generasi selanjutnya. Lebih-lebih perdebatan al-Baqillani yang dilakukan dengan sangat elegan.

Abu Bakar al-Khawarizmi, ketika mengomentari kecerdasan dan kejeniusannya, berkata, “Semua tulisan masyarakat Baghdad dikutip dari buku-buku orang lain. Berbeda dengan al-Baqillani, di dadanya terhimpun ilmunya dan ilmu semua orang”. Kalimat hiperbola yang digunakan oleh al-Khawarizmi menunjukkan kehebatan seorang al-Baqillani.

Ia belajar kepada Abu Mujahid, Abu Bakar al-Abhari, dan Ibnu Abi Zaid. Sedangkan murid-muridnya adalah Abu Dzar al-Harawi, Abu Imran al-Fasi, dan Qadhi Muhammad bin Nashr. Karya-karyanya antara lain Syarh Ibanah, Syarh al-Luma’, al-Imamah al-Kabirah, al-Imamah as-Shagirah, at-Tabshirah bi Daqaiq al-Haqaiq, Amali, Ijma’ Ahl al-Madinah, al-Muqoddimat fi Ushul ad-Diyanat, I’jaz al-Qur’an, Manaqib al-Aimmah, Haqaiq al-Kalam, at-Ta’rif wa al-Irsyad, at-Tamhid fi Ushul al-Fiqh, dan Kasyf al-Asrar wa Hatk al-Atsar.

Ia bisa menelurkan banyak sekali karya disebabkan produktifitas menulis yang begitu tinggi. Ibnu Katsir mengatakan, “al-Baqillani tidak akan tidur sebelum dapat menulis 20 lembar. Ini ia lakukan setiap malam sepanjang hidupnya”.

Baca Juga  Ali bin Abi Thalib (5): Baju Pengantin Fatimah az-Zahra

Kisah Melawan Raja Romawi

Suatu hari, Raja dari kekaisaran Buwaihid mengutusnya untuk mengantarkan surat kepada Raja Romawi. Raja Romawi sempat mendengar kabar akan kedatangan seorang al-Baqillani yang terkenal dengan kecerdasannya. Raja Romawi pun tahu bahwa umat Islam tidak mau membungkukkan diri untuk memberikan penghormatan kepada Raja, karena hal itu dianggap syirik.

Akhirnya, Raja Romawi tersebut memasang pintu pendek di depan istana. Hal itu dilakukan agar siapapun yang memasukinya harus membungkukkan badan. Ketika para pengawal sudah selesai memasang pintu pendek tersebut, al-Baqillani datang. Namun, dengan segenap kecerdasannya, ia berbalik arah ke belakang, kemudian membungkuk dan memasuki istana dengan posisi membelakangi Raja Romawi. Dengan hal tersebut, al-Baqillani sama sekali tidak membungkuk terhadap Raja Romawi. Raja Romawi itu tersenyum melihat kejadian tersebut, kemudian mengakui kecerdasan al-Baqillani. Ia sangat sesuai dengan gambaran syair yang terkenal di Arab, yang berbunyi:

Jika kau mengutus orang,

Utuslah orang bijak,

Dan kau tak perlu pesan apapun.

Tanpa mendapatkan pesan yang rinci, al-Baqillani sudah dapat memenangkan setengah diplomasi dengan Raja Romawi karena kecerdasannya.

Editor: Yahya FR
Avatar
25 posts

About author
Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Articles
Related posts
Tarikh

Ternyata Penemu Kopi itu Waliyyullah Syeikh As-Syadzili

3 Mins read
Berbagai Anggapan tentang Kopi Kopi adalah minuman yang sangat terkenal di zaman modern ini. Berbagai kalangan pastilah sudah mengetahui bahwa kopi itu…
Tarikh

Sejarah Jazirah Arab: Hikmah Diturunkannya Islam di Sana

5 Mins read
Jazirah Arab Sebelum Islam Datang Jazirah Arab – Membahas tentang keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad artinya memahami ciri khas dan…
Tarikh

Kisah Kebobrokan Khalifah-Khalifah di Masa Awal Islam

4 Mins read
Seiring dengan merebaknya gerakan-gerakan Islam ekstrem, gagasan khilafah yang sebelumnya sudah lama terkubur menjadi bangkit kembali. Gagasan khilafah kembali diperjuangkan oleh mereka…

Tinggalkan Balasan