KH Mas Mansur (7): Enam Tahap Perkembangan Tasyri’ Islam - IBTimes.ID
Tarikh

KH Mas Mansur (7): Enam Tahap Perkembangan Tasyri’ Islam

2 Mins read

Sungguh menarik buah fikiran KH Mas Mansur yang dipidatokan dalam Kongres Akbar ke-20 di Yogyakarta, tentang sejarah tasyri’ (pelaksanaan syari’ah) sepanjang dunia Islam terkembang. Diuraikan bahwa perkembangan tasyri’ telah melewati enam tahap yang dijelaskan ringkasnya sebagai berikut:

Tahap pertama, selama masa hayat Rasulullah. Pada masa itu Al-Quran benar-benar dilaksanakan secara murni dan konsekuen menurut bimbingan langsung dari Rasulullah sendiri, yang terbukti telah menghasilkan persatuan, kejayaan, berlakunya keadilan, dan tegaknya hukum kebenaran, yang membawa bangsa Arab ke martabat yang tinggi.

Tahap kedua, ialah zaman kepemimpinan Khulafaur Rasyidin di mana kemajuan dan kebudayaan semakin meningkat serta perluasan wilayah kewibawaan agama Tauhid, walaupun akhirnya keretakan mulai timbul pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun, keretakan yang mengakibatkan perpecahan dan pertumpahan darah umat Islam itu tidak menghambat perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Tahap ketiga, ialah masanya Sahabat yang muda-muda dan para Tabi’in memegang pimpinan dan peranan. Tahap ini dimulai dengan perebutan kekuasaan antara Ali bin Abi Thalib melawan Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Satu pertentangan yang mula-mula hanya didorong oleh ta’ashub atau sukuisme.

Ali keturunan Bani Hasyim sedang Mu’awiyah keturunan Bani Umayyah. Pertentangan suku ini berkembang menjadi pertentangan politik merebut kekuasaan. Lahirlah golongan Khawarij yang tidak berpihak, bahkan Ali dan Mu’awiyah merupakan biang keladi daripada perpecahan itu, maka keduanya harus dibunuh. Mereka berhasil membunuh Ali tetapi gagal melenyapkan Mu’awiyah.

Sejak kekuasaan Bani Umayyah gejala-gejala yang sangat tidak menguntungkan, yakni: 1) perpecahan karena politik dan tindakan kejam sesama umat Islam. 2) para ulama tidak bersatu lagi disebabkan ambisi keduniaan. 3) timbulnya hadits-hadits palsu untuk mendukung pendirian pihak-pihak yang bersengketa. 4) masuknya falsafah Yunani ke dalam perkembangan ilmu kalam atau teologi Islam. 5) perselisihan yang hebat antara ahli hadits dan ahli fikir.

Baca Juga  Rasyid Ridla (8): Tragedi Mahmal, KH Mas Mansur, dan Tjokroaminoto dalam Muktamar Alam Islami 1926

Tahap keempat, yaitu masa mulai berkembangnya Ilmu Fiqh. Para ulama giat meningkatkan dan memperkembangkan ilmu hukum itu. Maka meningkatlah pembahasan-pembahasan menurut sistem dan jalan fikiran mereka masing-masing. Maka lahirlah pertentangan pendapat antara para ulama besar yang masing-masing mempunyai murid dan pengikut sendiri.

Tahap kelima, ialah lahirnya ulama-ulama madzhab dan yang terbesar yakni Madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sekalipun para ulama itu sendiri telah wafat namun pengikutnya berjalan terus serta berkembang dan merupakan golongan yang tidak serasi satu dan lainnya.

Mereka berebut pengaruh terhadap umat dan terhadap pemerintahan, terhadap khalifah. Pemerintahan atau khalifah yang menganut sesuatu madzhab tertentu pasti akan menindas penganut madzhab lainnya. Maka dengan demikian persatuan umat tidak hanya pecah berantakan melainkan sudah sampai kepada saling aniaya dan fitnah.

Tahap keenam, yaitu masa taqlid buta. Pada zaman ini Al-Quran dan Sunnah hanya ditekuni oleh para ulama sedang urang umum hanya berpegang kepada pendapat dan fatwa para ulama itu. Al-Quran dan Sunnah Rasul telah mereka tinggalkan dan diganti dengan ulama. Orang tidak lagi merasa perlu untuk mempelajari isi Al-Quran dan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah, tetapi menganggap cukup bila telah mengikuti pendapat serta fatwa para ulama itu.

Bahkan, apabila ada keterangan yang berdasarkan Al-Quran atau Hadits tetapi menyalahi pendapat ulama, maka pendapat ulamalah yang dipakai. Sikap beginilah yang dinamakan taqlid buta, dan memang taqlid selamanya membuta, artinya tidak bersedia mendengar keterangan yang lain, tanpa alasan.

Pendapat ulama saja sudah cukup dan lengkap, walaupun para ulama itu telah wafat tetapi kitab-kitab karangannya masih ada, diajarkan dan dikembangkan oleh para pengikutnya. Dengan demikian tidak dimungkinkan lagi orang berijtihad yaitu langsung mengungkap Al-Quran dan riwayat yang mengandung Sunnah Rasul untuk dicerna dengan menggunakan jalan fikiran yang cerdas bagi menetapkan hukum. Segala perkara dari yang kecil sampai yang besar dan maha penting telah ada hukumnya dalam kitab-kitab para ulama. Inilah yang dinamakan menutup pintu ijtihad.

Baca Juga  K.H. Mas Mansoer: Pahlawan Nasional dan Tokoh Muhammadiyah

Fatwa ulama bagi penutupan pintu ijtihad itu telah dimulai sejak abad keenam Hijriyah, berarti umat Islam telah hidup selama delapan abad dalam keadaan tertutupnya pintu ijtihad. Dengan demikian, wajarlah kiranya apabila sekarang umat Islam yang bertuhan Satu ini diperintah serta dikuasai oleh kaum yang ”bertuhan tiga.” Karena dengan tertutupnya pintu ijtihad itu umat Islam menjadi bodoh dan beku.

Sumber: Matahari-matahari Muhammadiyah karya Djarnawi Hadikusuma.

Editor: Arif

Admin
120 posts

About author
IBTimes.ID - Kanal Moderasi Islam. Sebuah kanal media online yang mempunyai prinsip moderasi Islam’ (Wasathiyah) yang memadukan doktrin keislaman, perkembangan keilmuan (sains), dan nilai keindonesiaan.
Articles
Related posts
Tarikh

Strategi Dakwah Habib Ali bin Abdul Ghadir di Ujung Barat Banyuwangi

3 Mins read
Tepat di sisi ujung barat Kabupaten Banyuwangi, terdapat satu kecamatan yang lebih kental akan suku Madura. Kalibaru namanya, adalah kawasan lembah di…
Tarikh

Sastra Pers dan Gerakan Islam di Era Kebangkitan Nasional

7 Mins read
Awal abad ke-20 disebut sebagai era kebangkitan nasional. Kemerdekaan Indonesia terjadi tahun 1940-an, tetapi apinya sudah menyala di awal tahun 1900-an. Kondisi…
Tarikh

Adat sebagai Identitas Masyarakat Pribumi

3 Mins read
Buku Ferry Hidayat yang berjudul Antropologi Sakral: Revitalisasi Tradisi Metafisik Masyarakat Indigenous Indonesia, sangatlah menarik untuk dipahami tentang adat dan di mana…

Tinggalkan Balasan